Jump to content

středisková rada

Středisko s právní subjektivitou řídí desetičlenná rada volených a jmenovaných vedoucích v čele s vůdcem střediska a jeho zástupcem. Rada se schází ve dvouměsíčních intervalech a řeší všechny záležitosti související s chodem střediska a jeho oddílů a určuje směr chodu střediska. Je volena jednou za tři roky střediskovým sněmem, který je vrcholným orgánem střediska. 

Šátky od kategorie skautů a skautek střediska jsou lemovány bílým lemem a v cípu šátku je umístěn šátkový symbol střediska. Střediskovými barvami jsou bílá, modrá a šedá.

1. oddíl junáků Orli

Je nejstarším oddílem na území okresu Zlín. Byl založen br. Josefem Hronem již v roce 1919 jako oddíl Jestřábů. Od roku 1990 funguje oddíl nepřetržitě. Je určen pro skauty čili členy ve věku od 12 do 15 let. Oddíl vede br. Tomáš Kubů se zástupcem br. Karlem Málkem.  Oddílové schůzky se zpravidla konají každý pátek během školního roku ve skautské klubovně na ulici Komenského, areál bývalého krytu CO. Oddílovými barvami je bílá a modrá.

Zvláštností oddílu je, že od roku 2010 je jeho členem český skaut z Liberie Lester Yarseh. Lester bydlí v liberijském městě Sanniquellie v kraji Nimba na severu této africké republiky, která je přibližně tak velká jako ČR.

 

2. smečka vlčat Rysi

Smečka vlčat je druhým nejstarším oddílem střediska, který byl založen po druhé světové válce. Od poslední obnovy v roce 1995 pracuje nepřetržitě. Je určena pro nejmladší skautskou výchovnou kategorii ve věku 6-11 let. Vůdcem smečky vlčat je br. Roman Štěpánek. Oddílové schůzky se zpravidla konají každý pátek během školního roku ve skautské klubovně na ulici Komenského, areál bývalého krytu CO. Oddílovými barvami je bílá, modrá a žlutá.

3. dívčí oddíl

Byl založen jako poslední oddíl střediska v roce 2002 pro světlušky a skautky, členky Junáka od 6 do 14 let. V současné době kvůli nedostatku členek nepracuje.

1. oddíl vodních skautů

Oddíl vodních skautů byl kooptován do střediska v roce 2004 z přístavu vodních skautů Kojetín. V čele oddílu stojí kapitán, skautský vedoucí s rozšířenou odbornou zkouškou pro vedení kolektivu skautů s vodácký výcvikem. V současné době je oddíl vodních skautů roverským oddílem střediska pro skauty a skautky především ve věku 16 - 21 let. Oddílovými barvami je šedá a bílá. Od ledna 2014 v rámci tohoto oddílu funguje roverská družina z Uherského Brodu pod vedením br. Dušana Trefilíka - Hamouna, která hostuje v našem středisku.

108. Zbor slovenských skautů oriešok liesek

Přes naše rovery jsme se seznámili se skauty a skautkami zboru slovenských skautů z městečka Liesek v podhůří Západních Tater - Roháčů. Naposledy jsme je navštívili v únoru 2014  a jen doufáme, že je co nejdříve uvítáme i u nás. Tu je odkaz na jejich Facebook stránky: https://www.facebook.com/#!/orech108?fref=ts

troop 1022 BSA, sturgeon bay, wisconsin

V prosinci 2003 byla zahájena dopisovací družba, angl. pen-pal friendship s oddílem amerických skautů z města Sturgeon Bay ve Wisconsinu. V květnu roku 2004 nás navštívil jeho tehdejší vedoucí Steve Greninger s manželkou Kim. Z původně plánované půlhodinové návštěvy u nás v klubovně nakonec byla více než hodinová beseda o skautování v Americe a tady, o životě tady a tam. Na závěr dostal každý z nás na skautský kroj odznáček amerických skautů.

Naneštěstí plány blíž se poznat i s ostatními členy oddílu skončily jen u výměny několika dopisů.

Odkaz na oddílové stránky oddílu 1022: http://mrisb.com/index.html .