Jump to content

 

Pro nováčky – jak se přidat ke skautům?

Přihlásit se do skautského oddílu může každý od 7 let. Je to snadné. Stačí si najít skautský oddíl, který se věnuje stejně starým dětem, kontaktovat vedoucího a zjistit si o oddílu co nejvíce podrobností. Můžete si domluvit návštěvu a podívat se i s nováčkem, jak probíhá program, a vyzkoušet si nezávazně program třeba i několik schůzek po sobě.

Oddílové schůzky se konají během školního roku zpravidla každý pátek v klubovně střediska na ulici Komenského čp. 115 ve Slavičíně od 17:00 hodin. V době tzv. "zimního času" od 16.00 hodin

Přihlášení

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem je dítě automaticky pojištěno.

Rozsah schůzek, výletů

Program probíhá v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je jedno - nebo dvoudenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

  • Roční členský příspěvek se pohybuje okolo 500,- Kč a většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora bývá v kolem 2 000,- Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 600 Kč.

Vybavení

Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. Jedná se o tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech, případně v obchodech zaměřených na outdoor.

Your details