Jump to content

současnost střediska

V současné době je ve skautském středisku registrováno 47 členů včetně vedoucích. Oddílová pravidelná činnost je doplňována oddílovými výpravami, sportovními aktivitami, vícedenními akcemi a letními tábory. Stalo se již tradicí, že  jsou v létě pořádány dva tábory - první tábor stálý pro mladší skauty a na konci prázdnin tábor putovní pro skauty starší a pro vedoucí. Tradici putovních táborů jsme započali v roce 2005 ve Vysokých Tatrách a pokračovali na Podkarpatské Rusi či Rumunsku. Nedílnou součástí střediskových aktivit je spolupráce s městem Slavičín nebo divadlem SemTamFór. V letošním roce slaví středisko 95 let své činnosti.

 

betlémské světlo

Novodobou tradicí se pro skauty a skautky střediska stal každoroční rozvoz Betlémského světla. K této tradici přistoupili v prosinci 2001. Světlo je přiváženo poslední sobotu před Štědrým dnem vlakem z Brna. Skautská hlídka jej převezme a rozveze na předem smluvená místa slavičínské farnosti, do kapliček, kostela i domácností. Tradicí se stalo ponechat světlo ve vestibulu Infocentra, kde si jej mohou připálit i kolemjdoucí.

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě –každoročně dorazí i do České republiky. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplněpoprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy.

středisková nej

Zde se můžete podívat na seznam nej: - zašších, -vyšších, -nižších, -vzdálenějších míst, která členové střediska při svých skautských aktivitách navštívili, či pokořili.

NEJSEVERNĚJŠÍ - 51° 39' 0.82" N  0° 0' 11.39" E Gilwell Park, London (sídlo nejstarší lesní skautské školy, vedení anglického skautingu) - br. Tomáš Kubů se zde účastnil mezinárodního skautského semináře Adventurous Acitivities In Scouting

NEJJIŽNĚJŠÍ  - 46° 10' 15.99" N  21° 19' 54.79" E Arad, Rumunsko, letní výprava skautů a roverů na pohoří Pietrosul 2009

NEJZÁPADNĚJŠÍ - 51° 39' 0.82" N 0° 0' 11.39" E Gilwell Park, London (sídlo nejstarší lesní skautské školy, vedení anglického skautingu) - br. Tomáš Kubů se zde účastnil mezinárodního skautského semináře Adventurous Acitivities In Scouting

NEJVÝCHODNĚJŠÍ - 46° 37' 31.41" N  31° 11' 28.07" E Koblevo, Ukrajina - vedoucí střediska na letní expedici 2012 do Oděsy

NEJVYŠŠÍ - 49° 10' 46.76" N  20° 5' 16.75" E  hřeben Rysů 2503 m n. m., Slovensko - podzimní výprava vedoucích a roverů

NEJVYŠŠÍ BOD JINÉHO STÁTU - 48° 9' 37.50" N  24° 30' 1.02" E  Hoverla, Ukrajina  2061 m n. m. - skautská letní expedice 2008

NEJNIŽŠÍ - 49° 21' 37.67" N  16° 42' 34.57" E  Kateřinská jeskyně, ČR - letní výprava skautů a roverů 1996